Általános értékesítési feltételek (ÁÉF)

Ezek az általános értékesítési feltételek a vevő (a továbbiakban "ügyfél" vagy "Ön"), valamint az eladó, N Furniture Online GmbH a  (a továbbiakban "NATIVO" vagy "mi") jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

Ezek feltételek alapján a vevők egyaránt fogyasztók és vállalkozók.

1. Az ÁÉF hatálya

1.1. Az ÁÉF az összes NATIVO árura és szolgáltatásra vonatkozik. A NATIVO-val kötött szerződések részét képezik. Az ügyfél számára meghatározott vásárlási feltételek semmiképpen sem kötelezik a NATIVO-t, még akkor sem, ha kifejezetten nem ellenezte.

1.2. Az ÁÉF-től eltérő megállapodást, a NATIVO és az ügyfél között, írásban kell megkötni.

2. Vásárlás, szerződés, visszavonás, banki átutalással történő fizetés, részletfizetés

2.1. A szerződés akkor érvényes, amikor az ügyfél megrendelési visszaigazolást kap, vagy ha nyilatkozatot állítottak ki a szerződés megkötése céljából.

2.2. Elvileg nem lehetséges a szerződéstől elállni. Ha az ügyfél el akar lépni a szerződéstől, akkor a vételár 30% -át ki kell fizetnie előleg. A vevő nem térhet el a szerződéstől a termék hibája miatt, a garanciaszabályok szerint.

A szállítási feltételek meghosszabbítása esetén 20 hetes időszak hozzáadódik a várható szállítási határidőhöz. Az ügyfél csak ez az időszak elteltével jogosult elállni a szerződéstől. Vis maior vagy a szállító által okozott szállítási problémák esetén a várható szállítási határidő meghosszabbítható, és a NATIVO felszabadíthatja az árú vevőjét a szállítási kötelezettségtől.

2.3. Ahhoz, hogy a szállítási feltételek megkezdődjenek, az ügyfélnek a vételár legalább 30% -át be kell fizetnie.

2.4. A NATIVO a szerződésben marad, ha az ügyfél a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül nem fizeti ki az 30% -ot. Ebben az esetben a 30% -os lemondási díj a vételáron alapul.

2.5. A NATIVO fenntartja a jogot az alábbi esetekben történő visszavonásra:

2.5.1. Az ügyfél késlelteti az áruk átvételét / visszaszerzését.

2.5.2. Jelentős változások vannak az ügyfél helyzetében.

2.5.3. Nem a NATIVO hibája, ha az áru nem kézbesíthető, vagy ha későn lesz kézbesítve.

2.6. Lemondás esetén az ügyfeleknek vissza kell térniük.

2.6.1. A tulajdonjog fenntartása

2.6.1.1. Ha az ügyfél a fogyasztó, akkor az eladott és a szállított áruk tulajdonjogát fenntartjuk a vételár teljes kifizetéséig. Ha az ügyfél vállalkozó (szakmai vagy önálló vállalkozó, társaság vagy közjogi személy), akkor fenntartjuk a termékek tulajdonjogát mindaddig, amíg a NATIVO és az ügyfél közötti összes művelet elvégződik. A megfelelő tulajdonjog harmadik félre átruházható.

2.6.1.2. Az ügyfélnek cask akkor van joga a kárpótlásra, ha nem használ szóbeli támadást vagy ha van bírósági engedélye. Tartózkodási joga van, ha kérelme ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul.

2.6.1.3. Ha az ügyfél nem fizeti ki a tartózásait - minden hatályos követelés esedékes.

3. Szállítási feltételek és a szerződés teljesítésének helye

3.1. Az árukat a vevő visszanyerheti, vagy kifejezetten megállapodással a NATIVO az ügyfél címére szállíthatja azokat. Valamely árukat cask szállítani lehet és erről a szerződés megkötése előtt értesítik az ügyfelet.

3.2. Személyes átvételkor az ügyfélnek az árut a NATIVO raktárban 14 napon belül át kell vennie.

3.3. A szállítási költségeket a vételár tartalmazza, és az ügyfélnek nem kell megfizetnie ezt a többletköltséget, Magyarország részén.

3.4. Az árak a ház előtti átvételre érvényesek, vagyis ez esetben ingyenesek.

4. A szállítási feltételek és a szerződés teljesítési ideje

4.1. A NATIVO szállítási feltételei a termékleírás szerint változnak. Ezek a kifejezések eltérhetnek a különféle lehetőségektől, különösen egyedi gyártású bútorgyártás esetén, külön kérésekkel vagy méretváltozásokkal.

4.2. A szállítási feltételek a fizetés kézhezvételétől számítanak, és miután az ügyfél megadta a szerződés teljesítéséhez az összes szükséges információt - például a bútorok színét és méretét. Garancia esetén a szállítási idő újra kezdődik.

4.3. A szállítást a NATIVO végzi. Az áruk kiszállítása előtt a NATIVO telefonon értesíti az ügyfelet a kézbesítés várható időpontjáról. A NATIVO mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az áruk ebben az időszakban kerüljenek kiszállításra, de nem garantálja.

4.4. A szállítási idő meghosszabbodik a következő esetekben:

4.4.1. Ha az ügyfél megváltoztatta a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat (például a bútorok színét és méretét).

4.4.2. Ha olyan akadályok merülnek fel, amelyekért a NATIVO nem felelős, és amelyeket nem lehet elkerülni, akkor nem számít, milyenek azok az akadályok és mennyire lehet figyelmen kívül hagyni.

4.4.3. Ha az ügyfél vagy harmadik fél nem teljesíti a NATIVO-val szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit. Például, ha a szállító nem tartja tiszteletben a munkát amit el kell végezzen, vagy az ügyfél nem tartja tiszteletben a fizetési feltételeket.

4.5. Ha a kézbesítés késik, egy további 20 hetes időszak kezdődik az eredeti tervezett kézbesítési dátumtól. Ha az áru nem szállítható további 20 héten belül, az ügyfél elállhat a szerződéstől. A NATIVO nem felelős a késés által okozott veszteségekért és károkért, különösen a cseretermékek vásárlásáért.

5. A szállítási idő meghosszabbítása az ügyfél által

5.1. Ha személyes elállást terveztek, és az áruk nincsenek visszaküldve 14 napon belül, napi 3000 ft. költséget kell fizetnie. A NATIVO fenntartja a jogot, hogy 14 napon belül eladja a nem igényelt termékeket más ügyfeleknek. Ha az ügyfél később kárpótolja az újraértékesített árut, a szállítási idő újra kezdődik.

5.2. Ha a szállítás idejét kiírták, és az ügyfél ne veheti át az árut, a NATIVO napi tárolási költsége 3000 ft. kerül. A további szállítási költségeket ebben az esetben az ügyfél viseli. A futár visszaviszi az árut a raktárba, és új szállítási dátumról állapodnak meg az ügyféllel.

Azok az áruk esetében, amelyeket 14 napon belül az ügyfél miatt nem tudunk kézbesíteni, a NATIVO fenntartja a jogot, hogy más ügyfeleknek ugyanazt az arut eladja. Ha az ügyfél 14 nap után kárpótolja az árut, a kézbesítés újra megkezdődik. Ebben az esetben az új költségeket viseli az ügyfél.

6. Költségek, adók, szállítási költségek

Az összes költséget és jutalékot a megrendelőlap tartalmazza. Ezeket az ügyfél fizeti.

7. Vásárlási ár, fizetés és számlázás

7.1. Az árak forintban vannak megadva (ÁFA bele van számítva)

7.2. A megrendelés visszaigazolásának kézbesítése után az ügyfélnek a vételár legalább 30% -át be kell fizetnie a NATIVO számlára. Meg kell adni a vevő nevét vagy a hivatkozást. Ha a fizetés nem történik meg a megrendelés megerősítésétől számítoan 14 napon belül, a NATIVO fenntartja a jogot a szerződés felmondására.

7.3. A fennmaradó összeget, azaz 70% -ot közvetlenül készpénzben, vagy banki átutalással vagy hitelkártyával kell kifizetni kiszállítás előtt. Mindenesetre az árut ki kell fizetni, mielőtt a vevő tulajdonába kerül. A számla kifizetése előtt személyes átvevés és szállítás nem lehetséges.

A NATIVO nem szervezi az áruk kiszállítását, amíg a belső összeget ki nem fizetik. Ezenkívül az áruk személyes átvétele nem lehetséges, amíg az ügyfél nem fizeti ki a megrendelés teljes összegét.

7.4. A fizetési feltételeket akkor is be kell tartani, ha a kézbesítés késik, vagy lehetetlenné válik olyan okok miatt, amelyekért a NATIVO nem felelős.

7.5. Fontos változások az ügyfél helyzetében, a NATIVO az áruk fizetését veszélyeztető jogok által jogot ad az áruk visszaszerzésére vagy a szerződés elállása érdekében.

7.6. Az ügyfél semmilyen esetben nem kérhet visszafizetést vagy a vételár megváltoztatását a NATIVO-tól. Csak a NATIVO jogosult megváltoztatni a fizetési feltételeket és az árak összegét.

8. Előrendelés

Az áruk a NATIVO birtokában maradnak a vételár teljes kifizetéséig. A NATIVO-nak joga van a székhelyén lévő ingatlan-nyilvántartásba az ügyfél beleegyezése nélkül írni ingatlanát.

9. Előnyök és kockázatok

Az előnyök és a kockázatok az ügyfélre hárulnak, miután átvette az árut. Ha egyetlen egy megrendelésről van szó, akkor az előnyök és kockázatok átkerülnek a szerződés megkötéséhez.

10. Termékjellemzők

10.1. Az áruk megfelelnek a termékleírásnak. Egyéb megállapodások hiányában a modellt megkapják a termékleírásban megadott jellemzőkkel (szín, súly stb.). A termék és a fénykép közötti különbségeket helyzeti tényezők - világítás, kontrasztos színek -, valamint a számítógép képernyője és annak paraméterei okozhatják. A kis eltérések előfordulhatnak, és nem képezik az ügyfél panaszát.

Előfordulhatnak különbségek a szállított és a webhelyen vagy a katalógusban szereplő termékek között, különösen az olyan termékeknél, amelyek esetében a termelés homogenitását nem lehet teljes mértékben garantálni, vagy amelyek műszaki vagy technológiai fejlődéshez kapcsolódó átalakítások tárgyát képezik.

10.2. A csavarok és a megfelelő dugaszok az akasztó bútorok, szekrények és oldalsó szekrények beszerelésére szolgálnak. Megtörténhet, hogy a többi rész is az eredeti csomagolásban van.

10.3. Az ügyfélnek ellenőriznie kell, hogy a szobában van-e hely a megvásárolt termékek számára, és hogy ezeket a termékeket ezekbe a szobákba / lakásokba lehet-e szállítani. A NATIVO nem vállalja a  felelősséget arra, ha nincs hely.

11. Felülvizsgálat és reklamálás

Az ügyfél köteles a terméket átvételkor ellenőrizni, és a következő 5 napon belül bejelenteni a panaszt. A termék hibája esetén az ügyfélnek be kell mutatnia a terméket a NATIVO raktárban, vagy tiszta fényképet kell készítenie, és e-mailben vagy postai úton el kell küldenie nekünk a hibák részletes leírását. A hibákat a termék kézhezvételétől számított 10 napon belül kell igazolni. Ha az ügyfél nem ellenőrzi a terméket, panaszt tesz vagy igazolást küld a hiányosságokról, akkor az áru jóváhagyottnak minősül. Fenntartás marad a rejtett hibák esetén.

12. Jótállás

12.1. Jótállás esetén az eredeti csomagolást be kell mutatni, és nem lehet látható külső nyom. Ha az eredeti csomagolást nem mutatják be, a NATIVO fenntartja a jogot, hogy a jótállásvállalást ne adja ki.

12.2. A NATIVO az átvételtől számítva 24 hónapos jótállást vállal az anyag- és gyártási hibákra. Az árukra vonatkozó külön írásbeli megállapodások eltérhetnek ettől a jótállástól.

12.3. A jótállás nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek nem érintik a termék megjelenését vagy fontos funkcióját. Ide tartoznak a karcolások, kopások, forgácsolások, kis színbeli különbségek, különösen a bőrben és a bőr kombinációjában, stb. A termékek relevanciáját vagy értékét jelentősen csökkenteni kell.

12.4. A jótállás nem érvényes, ha a terméket átalakították vagy más módon módosították. A jótállás nem érvényes az idegen tárgyak által okozott károkra, különös tekintettel az összeszerelésre használt csavarokra és dugókra. Ez a jótállás nem érvényes a kopás, használat vagy öregedés jeleire, különösen, ha ezeket a nyomokat a termékek nem megfelelő használata okozta.

12.5. A NATIVO az egyetlen, aki jogosult felmérni a jótállási igények érvényességét. A NATIVO dönt arról, hogy az ügyfélnek joga van-e javításra, cserélésre vagy árengedményre. Általában, ha az igény érvényes, a terméket megjavítják.

12.6. Az árukat ugyanazon a helyen cserélik ki, ahol az ügyfél először vette át. Ha az árut kézbesítették, a NATIVO fizeti a további szállítási költségeket.

12.7. Az áruk jótállása vagy cseréje esetén lehetséges, hogy a termék nem azonnal elérhető. A szállítási idő újra kezdődik, és a NATIVO-nak legalább 14 hete van hogy újrakészítse a terméket.

12.8. Ha az ügyfél a bemutatóteremben vagy a üzletgátban vásárolta a bútort, nem vonatkozik rá a jótállás. A terméket ebben az állapotban vásárolták a bemutatóteremben / üzletágban, következésképpen a termékre bármilyen típusú jótállás hiányzik.

12.9. A kanapék, ágyak, és különösen a LED-es lámpák vagy más elektronikus áruk berendezéseire (például a kartámaszok vagy a fejtámlák megvilágítására) semmiféle jótállást nem vállalunk.

13. Lemondás

13.1. A NATIVO felelős a késedelmes vagy hibás végrehajtásért, különösen a közvetett vagy egyéb károkért, a törvény által megengedett mértékben kizárt. Ugyanez vonatkozik a kisegítő személyzet és a termék felelősségére.

13.2. Az online üzletekben nem láthatóak a hibák. A NATIVO nem vállalja a felelőséget ebben az esetben, mivel az árút a weboldalról rendelte meg.

14. Szerzői jog

A NATIVO teljes mértékben védi a weboldal kialakításának és tartalmának szerzői jogát. A tartalom használata a NATIVO jóváhagyása nélkül tilos. Tartalom, elrendezések vagy képek / fényképek illegális felhasználása esetén a NATIVO azonnal megteszi a szükséges jogi intézkedéseket.

15. Bizalmasság

A NATIVO vállalja, hogy betartsa a törvényes adatvédelmi rendelkezéseket. Konkrétan, semmilyen adatot nem adunk tovább harmadik személyeknek.

16. Alkalmazandó jog és joghatóság

16.1. Mind a NATIVO-val kötött kereskedelmi ügyletre és szerződéses kapcsolatra a svájci törvény és a svájci anyagjog, különösen az értékesítési jog az irányadó, kifejezetten kizárva az áruk nemzetközi eladásáról szóló, 1980. évi bécsi egyezmény alkalmazását használja.

16.2. A Jurisdikció Zürichben (ZH) található. A NATIVO-nak joga van, hogy az ügyfelet bármely más illetékes bíróságon megindítsa Svájcban vagy külföldön.

17. Záradék hatékonysága

Ha ezeknek az értékesítési feltételeknek egy vagy több záradéka részben vagy egészben hatástalannak bizonyul, a fennmaradó záradékok vagy azok részei érvényben és hatályban maradnak. A nem hatékony záradékokat és esetleges hiányosságokat a vonatkozó jogi rendelkezések helyettesítik és / vagy kiegészítik.

Ebből a GCS-ből származó vagy a megállapodással kapcsolatos valamennyi jogvita kizárólagos joghatósága Zürich (Svájc) joghatósága - ha a szövetségi törvény nem említ más kötelező joghatóságot.

Az oldal látogatásával elfogadod a sütik használatáról szóló szabályokat.

Or sign in with:

Kívánságlistám Hívjon minket
Kérjük jelentkezzen be

Or sign in with:

Kérjük jelentkezzen be

Or sign in with:

Kosara

Nincs több áru a kosarában